چیپس تاپیس فلفلی

کد : 3385
به اشتراک بگذارید :
فروشنده : فروشگاه سورنا مارکت
محل فروشگاه : گلستان، گرگان، چناران، بین چناران 29 و 31 ، سورنامارکت
۷,۰۰۰ قیمت بازار ۵,۰۰۰تومان
محصولات مشابه